A mi ra dazzi una ipinta?

gallo1.jpgL’ora della Barzelletta!!!

 

Una di zoccani ara ianna Ziu Antoni, so le 3 di notti.

E dumanda : “è gar’è?”

una bozzi da fora dizzi: “a pudaristhia vinì a dammi una ipinta?”

“Ma va in bon’ora non n’aggiu astrhu in trabanu!” rispondi l’omu e si zi torra a cuschà.

La muglieri, però, lu cunvinzi a da aggiuddu a ga a zuccaddu la janna

e dizi a ru mariddu : “Pensa si capiteggia  a te, di notti, e non sai gumenti fatti aggiudda……”

Allora ziu Antoni inacazzaddu nieddu, ma cunvintu da ri parauri di ra muglieri,si poni la bistaglia ed esci ira ianna di dazzi ara costhi, ma aru buggiu  non vedi a nisciunu.

Allora si poni a bozzi: “oH tu.. ini marasosthi zi sei isciddu!?”

E l’astrhu: “soggu inogga ira banzigannella”

 

 

 

 

Lascia un commento