Sorso e i suoi personaggi – LU BANDIDORI

LU BANDIDORI
Pà eddhu nò isisthia nè tempu maru nè tempu bonu,paschì lu trabagliu soiu era di girà li carreri dugna dì e tuttu lu chi pussidia ,una tromba d’ottoni a corru,isthazia drentu a una busciaccura.

Lu manzanu appena iscia faraba di pressa a lu maschaddu,giraba pà tutti li banchi,ischusthaba bè lu ghi dibia dì e si n’andazia. In piazza li daziani asthri avvisi e tandu ischuminzaba lu giru.

Si fimmaba in dugna punta di cantunadda,sunaba la tromba e a bozi tiradda pà pudellu intindì puru in fondu a tutti, ischudia lu bandu ” pesciu di cassora intraddu abà,zarrettu fimminella,iparaglioni,cattuzzu,ziruria e boga di maglia i lu maschaddu becciu” ; sunaba di nobu e: “sindria e mironi a probu i lu pattiu di funtana” ; turraba a sunà : “cassisia chi aggia auddu una iscieppa ruia l’arreghia in puderi meu“; e ancora: “cassisia chi aggia pessu un muncaroru di cabbu chiscinattu andia in carrera di cabuzzini undì zi posthani frundi e funi minudda “; e pà finì una sunadda longa: ” carri di crabba grassa e mazzamu di boiu mosthu abà i la macelleria noba di piazza longa“.

A chisthu puntu una cunbricura di pizzinni cuadda addareddu a un muru fazia “bummm” ,subiddu la ripostha : “bummm e marannu chi v’accumpagnia passi cantu puniddi” e zischaba una predda pà ischudivira. Si capitaba in isthrinti chi erani briendi dizia : “finidinnira chi debu isdhubà lu bandu“. La ripostha di li briadori era puzzinosa :”vai ed esciminni…tu e lu bandu“. tantu pà falli ciccà di più pigliaba a manu tenta li pizzinneddhi e sunendi la tromba li fazia fà lu giriondò.

Ruddurabani giasthemi chi lu faziani currì cumenti e un’ippasimaddu ma sempri fendi matroffi giumpia in un’asthra isthrinta. Si viniani furistheri napuritani pà vindì manti ,linzori,asciugamani,tagli di pannu,bullittinu o seta pura era lesthru a dassi chi fà acchì era zesthu chi una tazzitta in più nì pudia iscì. Dabboi d’abelli aggiuddhaddi a ibarrià imborighi manni chi tiniani una buttrea intrea ischuminzaba a lampà lu bandu “in piazza Sant’Austhinu so giunti li napuritani cun roba beddha ,bona e baratta “.

Finiddi tutti li giri andazia in fondaghi undì in carrera,attaccadda a muru,puniani la maccia frescha,intrazia,tappaba la tromba dalla pashi chi sunaba ,la giraba,la fazia pianà di binu,bia in una tasadda,pagaba e turraba in piazza. A cabbu a la sera,una tazzitta abà e una tromba dabboi,era che la laddhara e no riscia a azzassi a casa soia,tandu li giobanotti lu pigliabani , lu barriabani,l’affunabani innantu a un’ainu e sunendi la tromba zi lu pusthabani eddhi.  La muglieri l’assaccarraba a giasthemi e a coippi d’ischoburu.
(da “Ammenti di la vidda di tandu” di Andrea Pilo )

One thought on “Sorso e i suoi personaggi – LU BANDIDORI

Lascia un commento