Lacanas rivista di cultura sarda

Nel panorama culturale sardo un posto degno di nota e di attenzione, merita la rivista bilingue Làcanas, fondata e diretta da Paolo Pillonca, rivista bilingue delle identità, è nata all’inizio del 2003 e ha una cadenza bimestrale. Il suo obiettivo principale è quello di raccontare la Sardegna dall’interno attraverso la cronaca, le tradizioni, i tesori […]

Suite Romangia – vocaboli e frasi della parlata Sorsese – parte seconda

eccovi la seconda parte (la prima parte la trovate qui) del nostro vocabolario Sorsense ….sussincu e andenni a dananzi puru ru sennaresu….parò vi diggu già da abà chi lu vucabolariu lu pudiddi cuntrullà i ru sittu di ru scrittori. ************************************************************ Àniu biàncu (l’) (Sòssu) = dittu di cosa rara Aisètta aisétta a passáddu tùttu lu […]

Suite Romangia – vocaboli e frasi della parlata Sorsese – parte prima

Piccolo vocabolario sorsese, conservare le tradizioni come costumi e usanze, cucina, equivale a tramandare i ricordi, conservare la parlata equivale a identificarsi sempre e comunque come appartenenti ad un luogo specifico. Per questo motivo proponiamo questa raccolta di vocaboli e frasi della ns. parlata. Chi volesse coglierne il significato nella lingua italiana lo faccia nei […]

Onomastica di Romangia

Chisthu isthùdiu è nàdu da la cunsideraziòni, di zischà e di punì umpàri li cugnòmmi di Sòssu e di Sénnari, d’accuglìnni l’isthória e inuì è pussìbiri di dàlli pùru un’ipiegaziòni, sòbra la sóia genia. Pà esèmpiu, cànti sussinchi cunnòscini lu véru signifigàdu di: Frau, Razzu e Zicchi. Zésthu è diffiziri, paschì lu sussincu è una […]