Sei di Sorso se ….L´asthari Maggiori di Santa Grozzi in Sossu

(aggiornamento del 03/06/2014 corredo foto gentile concessione Gianfranco Fine che trovate in fondo all’articolo)

 

Sei di sorso se………..Ammenti di Natalino Pinna  

interno della chiesa di santa croce in sorso -sassari
L´asthari Maggiori di Santa Grozzi in Sossu

Era l´annu 1989, d´isthiu , eu mi fazziu l´isthaddiari in Costa Smeralda a Posthu Gauddu , ind´è Antonio Altea , lu figlioru di Nicurinu, padronu di bigni assai beddhi in Predda di  Fogu,  sottu ara curona ruja, . Iniziu gussi, pagosa la isthoria di ghissu ghi vi vogliu raccunta´ha iniziaddu tutto pa icasu inghibi, era un Manzanu ed´eu iniziabu a trabaglia ´cumenti e sempri lu manzanu all’ottu, pa pripara´l´immuzzu a li bagnanti furistheri, , una beddha di di sori , si bosa una beddha signora bionda , e v´abia un una cadenza di fabeddu misciaddu cun lu tedeschu, ed eu essendi sempri di bon fabeddhu cun tutti.

L´aggiu prigunmtaddu s´eddu era in vacanza , eddha m´ha riposthu di no , ghi trabagliaba da poggu tempu iru Museo  Sanna di Sassari , eu ghi gia d´allora eru sempri ippantaddu pa l´archeologia, la sthoria antigga , lággiu priguntaddu l´innommu e zi semmu prisintaddi, Edda ´s´e prisintaddha cun l´innommu di Marilena Dander, sopraintendente archeologico delle belle arti della provincia di Sassari, e´eu l´aggiu dittu soru , sono Natalino di Sorso, ,,,, ( rididdi ) abemmu rasgiunaddu un poggu e tutt’untrattu mé giuntu a memoria ghissu gruzifissu di Santa Grozzi ghi n´era farendi a pezzi , pagosa lu taruru si l´era magnendi, e lu Gristhu ja era flagelladdu assai , ma lu tararu l´ha flegelladdu di piu, …. l´aggiu priguntaddu pa piazeri s´eddu a settembre gandu abiu finiddhu l´isthaddiari in Costa s´eddu si pudia avvizzina a sossu ghi v´abiu una Cosa da falli vedi ghi era umbe impusthanti e ghi l´abiu in cori, di pude fa restaurà lu gruzifissu e l’asthari di legnu di lu periodo ipagnoru . Eddha no s´e tiradda inadareddu e cun pronta ripostha m’ha dittu: “visthu ghi a te ti piazzi lu ghi piazzi a me, allora faru subbidu appena ghi sei a Sossu,.

Don Manca e don chelo
Don Manca e Don Chelo

Be fatta prumissa e aggiu fabiddhaddu subbidu cun Don Manca ( Bonanima ),  ghi no finia mai di dimmi grazie, pagosa da umbe di tempu eddu abia prubaddu e nisciunu si n´era interessaddu , allora abemmu fattu un appuntamentu , Don Manca v´era in sossu da lu 1976, Faradda l´archeologa a Sossu , ni ri so faraddi li lagrimi a vede´lu gruzifissu in ghissa manera, no e passaddu nemmancu un annu . a friaggiu di lu 1990 lu crizifissu e sthaddu immuntaddu da lu muru , Eu e Antoninu Pidrettu lu Sacresthanu e lu Prubanu Don Manca , umpari a asthre dui di Sassari , l´abemmu carrigaddu sobbra a un articoladdu ed ´e pasthuddu pa un loggu ghi eu no m´ammentu piu , ma di siguru in cuntinenti, .

Tutti li jesgi di sossu zi semmu giraddi cun eddha , Sant´Anna , Cabbuzzini, Nosthra Signora D´itria ( Cunventu), e puru inghibi abemmu auddu umbe´di cosi ghi vuriani asse´restauraddi, fatta una listha , abemmu fattu pustha a li punti l´isthatua di l´Annunciazione, e di Santa Luzia di Sant’Anna, e puru asthri isthatui minori ghi no m´ammentu piu ga santi erani, , in poggu tempu tutti li minori isthatui so turraddi a sossu , , soru l´asthari maggioriu di santa grozzi no, erani passadi piu di dez´anni , don Manca dumandaba gha fini abia fattu l´asthari, , intantu la regione abia daddu l´appasthu pa fa la cubbasthuria di santa grozzi e puru drentu Jesgia , la jesgia era gia pronta ma l´asthari ancora no si sabia piu indi era finiddu, , a grazia a Deu la Fozza di sossu ( li Carabineri ) si so daddi da fa e l´ani auddu , addaboi di trediz´anni ( si m´ivvagliu vi pregu di currigimmi, ) e turraddu un pezzu di Sossu ghi s’era farendi in piubaru, e grazie , a me, Don Manca , Tziu Pidrettu , e ara sovraintendente Marilena Dander abemmu saivaddu una Cosa a noi tantu cara , la Jesgia di Santa Grozzi

clicca per ingrandire
veduta dell’interno della Chiesa di Santa Croce Sorso – foto di Gianfranco Fine
clicca per ingrandire
Foto Gianfranco Fine – Retablo Santa
per ingrandire clicca sulla foto
particolare crocefisso santacroce in sorso
foto Gianfranco fine

Lascia un commento